Tjenester

Tjenester introduksjon

Powerdesign leverer alle tjenester innen industridesign og produktutvikling, fra designstrategi til detaljert produskjonsunderlag for produksjon. Behovet for tjester vil variere fra prosjekt til prosjekt. Powerdesign skreddersyr et prosjektforløp til hvert oppdrag tilpasset kundens behov og fremdriftsplan. Prosjekter leveres til riktig tid og avtalt pris. Her er noen hovedområder Powerdesign leverer tjenester:


Powerdesign utarbeider designstrategier i samarbeid med kunder som har behov for å stake ut en riktig kurs for bedriftens designsatsning.

Designstrategier er styringsdokumenter for produktutvikling og produktdesign. Ved å definere overordnede mål og visjoner, markedsposisjonering, kvalitetsnivå, prissetting, osv vil man allerede før produktutviklingen starter ha tatt mange viktige valg. Disse valgene vil fungere som filtre i designprosessen og samtidig være et verktøy man kan måle designkonsepter og ideer opp mot.

Produkter som forankres i en designstrategi blir ikke tilfeldig utformet. De vil styrke merkevaren man ønsker å bygge og sannsynligheten for at produktet lykkes i markedet er større.

Powerdesign utarbeider også Design Guideline dokumenter i prosjekter der det er hensiktsmessig. Et enkeltstående produkt er ofte del av en større produktfamilie. Design Guidelines sikrer at viktige designelementer blir behandlet konsekvent. Dokumentasjonen effektiviserer produktutviklingstiden for nye produkter og eliminerer rom for feiltolkninger.

 

Powerdesign skaper produkter med god design og gode historier. Dette kombinert med klare salgsargumenter er gull verdt i markedsføring av produktene. Powerdesign streber etter å utvikle produkter som appellerer til markedet samtidig som de skal begeistre internt i bedriften. Powerdesign har fokus på innovasjon. Det å stille spørsmål ved etablerte normer og utfordre eksisterende løsninger kan gi nye og bedre svar. Produkter skal utvikles med brukeren i fokus og god design inkluderer gjerne alle typer brukere. Valg av riktige produksjonstekniske løsninger sett i lys av volum, pris, distribusjon, kvalitet og miljøhensyn er alle viktige parametre som må vurderes for å oppnå et vellykket resultat.

Møbelindustrien har lange tradisjoner og er i større grad segmentert og spesialisert enn mange andre bransjer.  Powerdesign jobber målbevisst for å holde seg oppdatert på trender med fokus på møbeldesign og har lang erfaring fra flere komplekse møbelprosjekter.

Powerdesign har bred produksjonsteknisk erfaring og CAD kompetanse og kan bistå med produksjonsunderlag og oppfølging i hele produktutviklingsprosessen frem til produksjon. En av styrkene til Powerdesign er evnen til å være kreativ innenfor produksjonstekniske muligheter og begrensninger. Powerdesign kan vise til flere store konstruksjonsjobber og tar ansvaret for å utarbeide produksjonsunderlag hvis det er ønskelig. Powerdesign bruker CAD-programmet SolidWorks til 3D-modellering og Adobe CS6 til 2D grafisk arbeid.

For enkelte produkter, og da spesielt i dagligvarehandelen, er emballasjedesign helt avgjørende for å synliggjøre merkevaren sin og bli foretrukket. Powerdesign leverer unik og særegen emballasjedesign med fokus på den fysiske utformingen av produktet samt smarte løsninger som gir brukerfordeler.

 

Powerdesign har lang erfaring med utvikling av produkter med både digitale og analoge brukergrensesnitt. Interaksjonen mellom bruker og produkt skal være enkle og intuitive. Brukeren skal sitte igjen med en god brukeropplevelse stimulert av visuelle, auditive og taktile kvaliteter.

 

Powerdesign behandler tekst, ikoner, symboler og ikke minst logoer og logoplassering som viktig identitetskapende elementer på produkter. Produktgrafikk kan utformes som 2D eller 3D elementer og bør behandles tidlig i designprosessen for å bli naturlig integrert på produktet.