prev
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_ap24_ap281.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_designstrategi.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_is20.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_is20_1.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_is20_2.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_is20_day.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_is20_night.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2013/01/simrad_wr201.jpg
next

Simrad Yatching Instruments

Båtinstrumentfamilie bestående av analoge, digitale og håndholdte instrumenter.

Høy ytelse, overlegen kvalitet og helhetlig design med forbedret brukergrensesnitt. Alle de multifunksjonelle instrumentene er bygget på samme lest men har dedikerte funksjoner, knapper og displays.

Produktgrafikken på de analoge displayene ble også redesignet. De nye instrumentene er lettere å lese og gir tydeligere og klarere informasjon til brukeren.

Designstrategi og Design Guidelines
I 2004 igangsatte Simrad et stort utviklingsprosjekt. Bedriften skulle utvikle en ny generasjon båtinstrumenter med utgangspunkt i en ny teknologisk plattform. Den eksisterende produktfamilien skulle redesignes og moderniseres. Et viktig designstrategisk valg var å videreutvikle Simrad sin eksisterende visuelle identitet slik at de nye produktene ble gjenkjent som Simrad.

Et annet aspekt ved designarbeidet var å utvikle et nytt brukergrensesnitt der betjening, interaksjon og fysiske knapper var helhetlig og konsekvent gjennomført på alle nye produkter.

Designarbeidet bestod av både fysisk produktdesign, interaksjonsdesign og produktgrafikk. Det nye designet, som var et resultat av designstrategiarbeidet, ble dokumentert i et Design Guidelines dokument. Dette har lagt klare føringer for alle nye produkter utviklet av Simrad etter 2004.

Tilbake