prev
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-01-2.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-02-1.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-03.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-04.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-05.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-06.jpg
  • http://powerdesign.no/wp-content/uploads/2016/03/Nevion-Flashlink-07.jpg
next

Nevion Product Range

Nevion har lansert en ny produktfamilie med nytt design. Routerne er bygget rundt U-standarden og kommer i en rekke varianter.

Som et ledd i å styrke sin posisjon i markedet ønsket Nevion å utvikle en ny overordnet visuell identitet /produktdesign som ville fungere på tvers av Nevion sine produktfamilier.

Powerdesign har bistått med både Designstrategi, Design Guidelines og konkret produktdesign i denne prosessen.

Tilbake